Introductie Anglicaanse Kerk Haarlem

We heten iedereen die Engels verstaat hartelijk welkom. We zijn gemakkelijk te bereiken vanuit Amsterdam, Leiden, etc. Adres: Kinderhuissingel 76, 2013 AV Haarlem. Zie ook de Routebeschrijving. Onze Anglicaanse gemeente kent verschillende nationaliteiten en kerkelijke achtergronden. We zijn oecumenisch en zelfs één van de oprichters van de plaatselijke Raad van Kerken. Onze erediensten worden regelmatig verlevendigd door mooie koorzang onder leiding van Martin van Bleek. We kennen een aantal sociale activiteiten en een warme atmosfeer. Voel je vrij om zomaar eens (of vaker) langs te komen. Zie onze kalender voor de datums en tijden van erediensten en evenementen.

Samenwerkingsverbanden

De OudKatholieke en de Anglicaanse Kerken genieten volledige wederzijdse erkenning. Als praktisch gevolg hiervan mag onze gemeenschap de OudKatholieke Kathedraal in Haarlem voor haar diensten gebruiken. Ons kerkkoor werkt nauw samen met The Anglican Singers. Deze kerk is onderdeel van het Aartsdekenaat van NoordWest Europa, binnen het Diocees in Europa van de Kerk van Engeland.